Machteld Baekelandt Toon Van Brandt Jorinde Suy Lieve Bossaerts Jurgen Huybrechts Maja Werquin Dorien Janssens

Osteopate D.O.
Fasciatherapeute mdb

Osteopaat D.O.

Kinesitherapeute
Fasciatherapeute mdb
gedeconventioneerd

Kinesitherapeute
Fasciatherapeute mdb
gedeconventioneerd

Kinesitherapeut
Osteopaat i.o.
gedeconventioneerd

Kinesitherapeute
Manueel therapeute
Osteopate i.o.
gedeconventioneerd

Kinesitherapeute
Faciatherapeute mdb
gedeconventioneerd

Zonder voorschrift Met voorschrift

35€ / halfuur
50€ / 45min
60€ / uur

35€ / halfuur
50€ / 45min

30€ / halfuur

25€ / half uur

10 € terugbetaling
via de mutualiteit
5 keer per jaar

12,28€ terugbetaling
via de mutualiteit
18 keer per jaar
nadien 5,50€

WIGW 20,59€ terugbetaling via de mutualiteit 18 keer per jaar nadien 9,95€

Betaling cash
per beurt

  • Betaling cash bij de laatste beurt
  • Of overschrijving na de voorlaatste beurt zodat de papieren voor de mutualiteit de laatste keer meegegeven kunnen worden
  • Gelieve op voorhand te verwittigen indien er wenst afgeweken te worden van deze betalingswijzen
Met dank voor het respecteren van een correcte betalingswijzeElise Van den Spiegel Leen Van de Merckt
Causale voetreflexologe Pedicure
Zonder voorschrift
Volwassenen:
65€ 1ste x (±2u)
55€ nadien(±1.5u)

Kinderen:
55€ 1ste x (±1.5u)
45€ nadien (±1u)

Gelieve ten laatste 24u op voorhand te verwittigen mocht de afspraak niet doorgaan. Zo niet wordt er een forfaitair bedrag van 15 € bij de volgende behandeling bij gerekend.

25€ / 45 min
Zonder terugbetaling

Betaling cash
per beurt

Met dank voor het respecteren van een correcte betalingswijze


Afspraken die niet ten laatste 24 uur op voorhand geannuleerd zijn, worden aangerekend.

1. kinesitherapeuten ( Jorinde/Lieve / Jurgen / Maja / Dorien )
2. Osteopate D.O. (Machteld / Toon)
3. Causale voetreflexologe (Elise)
4. Gespecialiseerde voetverzorgster (Leen)


1. KINESITHERAPIE

Er is steeds een voorschrift van een verwijzende arts nodig om terugbetaling te kunnen krijgen van de mutualiteit. Voor mensen met een gewone, courante, pathologie worden er per jaar (van januari tot december) 18 beurten grotendeels terugbetaald. Het is een ingeburgerd misverstand dat je nadien geen kine meer kunt krijgen. Na de eerste 18 beurten mag je verder blijven komen en betaalt de ziekenkas nog steeds terug, zij het wel minder.

Indien iemand reeds 18 beurten heeft gehad en later op het jaar last heeft van een totaal andere aandoening, kan de kinesitherapeut een aanvraag indienen voor een nieuwe reeks van 18 beurten aan de hoogste terugbetalingstarief. Bijv. voor iemand die 18x geweest is omwille van rugpijn en die later op het jaar pijn heeft ten gevolge van tendinitis aan de elleboog, kan dit aangevraagd worden.

Opgepast: bijv. rugpijn en nekpijn kaderen allebei in hetzelfde soort van klachten en zijn niet geldig voor een nieuwe aanvraag. De pathologieën. moeten voldoende duidelijk uit elkaar liggen.

Bepaalde aandoeningen die een langdurige opvolging vereisen, vallen onder de F-pathologie. Deze groep is dan nog eens onderverdeeld in F-acuut en F-chronisch. Zij genieten van 60 beurten op een jaar aan een maximale tussenkomst. Bijv. F-acuut: postoperatieve ingrepen, bijv. na het plaatsen van een nieuwe heup of na een fractuur. F-chronisch : CVS, fibromyalgie,... Mensen met ernstige, blijvende aandoeningen zoals kanker, hemiplegie, Parkinson e.a. mogen onbeperkt komen.

Bij twijfel, gelieve uw kinesitherapeut en mutualiteit te raadplegen.

Er worden huisbezoeken gedaan voor zover dit noodzakelijk is en als de woonst van de patiënt niet te ver van de praktijk verwijderd is.

We kunnen binnen het kader van de website niet alle mogelijkheden weergeven. In geval van onduidelijkheid, gelieve raad te vragen in de praktijk.

Tabel voor de meest voorkomende pathologieën.

Zie ook www.riziv.fgov.be

2. OSTEOPATHIE D.O.

Machteld en Toon zijn erkend door de mutualiteiten. Daardoor is er 5x per jaar (van januari tot december) terugbetaling voorzien van 10 euro ongeacht hoeveel die behandeling gekost heeft. Sommige mutualiteiten (o.a. de onafhankelijke ziekenkas) betalen meer beurten per jaar terug.

Er is geen voorschrift van de dokter nodig.

De prijs voor een behandeling van een half uur bedraagt 30 euro. Voor een uurtje betaal je 57 euro. Bij de aanvang van de behandeling wordt er nagegaan wat de beste resultaten geeft. Baby's en kinderen worden steeds maximum een half uur behandeld.

Toon werkt meestal 45 min en vraagt 50€ voor een volwassene en 30€ voor een baby/kind

3. CAUSALE VOETREFLEXOLOGIE

Er is geen voorschrift nodig.

Een eerste sessie duurt ongeveer 2 uur en kost 65 euro. Nadien is de duur van 1,5 u voorzien en kost een sessie 55 euro. Voor kinderen is de duur van een sessie ongeveer een uurtje. Ze kost telkens 10 euro minder dan voor volwassenen. Dus 55 euro de eerste keer en nadien 45 euro.

4. GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING

Leen vraagt 25€ voor een verzorging die drie kwartier duurt.

tarieven-1

tarieven-3

tarieven-2