Machteld Baekelandt

Osteo & fascia

WERKDOMEIN: VOLWASSENEN

Volwassenen kunnen voor vrij veel verschillende aandoeningen terecht bij mij. De klassieke, vooral fysieke klachten zoals rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn kunnen meestal goed verholpen worden. Wanneer de problemen zich meer op psycho-emotioneel vlak situeren, wat vaak het geval is bij bijv. hyperventilatie, burn-out, angsten,…kan een langere opvolging gewenst zijn. In geval van diepgewortelde ernstige pathologieën (die de persoon al een tijdlang kwellen), die moeilijker oplosbaar of te genezen zijn zoals bijv. kanker, fybromyalgie, CVS, wordt de behandeling eerder als begeleidend of ondersteunend ervaren. De therapie spitst zich dan vooral toe op het verhogen van het comfort door bijv. pijnverlichting of een beter slaappatroon te bekomen. Afhankelijk van de klacht en de ernst ervan wordt er geopteerd voor een half uur of een volledig uur.

De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit een manuele behandeling op tafel al dan niet aangevuld met oefentherapie in zit of stand. Aan het einde van de sessie wordt er steeds uitgewisseld wat de ervaring was voor de patiënt en wat ik zelf gevoeld heb. Op die manier is er zicht op de evolutie door te vergelijken met voorgaande behandeling(en) en de toestand bij de allereerste behandeling.